Tarieven

Niemand houdt van onduidelijke tarieven. Daarom informeren wij u tijdens onze eerste consultatie op transparante wijze zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij lichten u vooraf nauwkeurig in over de kosten van het dossier. De kosten omvatten het ereloon, de werkingskosten en de voorgeschoten kosten.

Honorarium of erelonen

Het ereloon hangt af van de waarde van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de onderlegdheid in de behandelde materie, de spoedeisendheid, de aanleg, e.d., waarbij steeds rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van de Orde van Advocaten.

Het ereloon wordt per gepresteerd uur begroot. Een forfaitair bedrag kan in sommige gevallen eveneens overeengekomen worden.

Werkingskosten

De werkingskosten bestaan uit algemene administratiekosten, verplaatsingskosten en kosten voor aangetekende zendingen. De algemene administratiekosten worden forfaitair aangerekend aan vast percentage van de erelonen. De verplaatsingskosten worden aangerekend aan 0,65 euro per km. Aangetekende zendingen worden aangerekend aan 15 euro per zending.

Omschrijving Eenheidstarief
Openingskost Eenheidstarief
Gewone brief € 10 per brief
Aangetekende brief € 15 per brief
Dactylo € 11,00 per bladzijde/email
Inkomende mail € 2,5
Faxberichten € 1,00 per fax
Kopie € 0,21 per kopie
Telefoon € 0,25 per minuut
Verplaatsing € 0,65 per KM
Archiveringskost € 40

Voorgeschoten kosten

De voorgeschoten kosten bestaan uit de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals een gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en tolken, openbare instanties, enz. Deze worden aangerekend aan de effectieve kostprijs en gedetailleerd weergegeven in het prestatie- en kostenoverzicht.

Tenzij anders overeengekomen, zal het kantoor regelmatig provisies vragen. Bij beëindiging van onze tussenkomst en afsluiting van het dossier wordt u een gedetailleerde eindafrekening overgemaakt.

Rechtsbijstand

Het is aangewezen steeds na te gaan of u via uw makelaar verzekerd bent in rechtsbijstand. Op die manier is de procedure voor u in principe kosteloos, daar uw verzekering alle kosten ten laste nemen.

Een kennismakingsgesprek vormt de start van een succesvolle samenwerking

Advocatenkantoor VDDJ Opwijk

Kantoor Opwijk

Advocatenkantoor VDDJ in Heist-Op-Den-Berg of Opwijk

Kantoor Heist-op-den-Berg