Bemiddeling

Kiezen voor bemiddeling is vaak een slimme zet om interpersoonlijke relaties in stand te houden zonder inmenging van de rechtbank.

Wie kiest voor bemiddeling, kiest voor een manier om buiten de rechtbank een geschil op te lossen. Het is een vertrouwelijk en vrijwillig proces waarbij een bemiddelaar onafhankelijk en onpartijdig een oplossing zoekt. Je vermijdt zo ook onnodige kosten aan zittingen én familiale bemiddeling is zelfs vrijgesteld van btw.

Specifiek gaat Bemiddeling over

Voor welke geschillen?

• Scheidingsbemiddeling
• Ouderschapsbemiddeling: Wat doen we met de kinderen? Welke financiële regeling?
• Regeling vereffening en verdeling na scheiding of overlijden
• Contacten met grootouders
• Burenruzies
• Conflict tussen werknemers onderling of met de werkgever
• Aandeelhoudersdispuut
• Geschil tussen koper en verkoper
• Problemen tussen huurder en verhuurder

Hoe verloopt bemiddeling?

Stap 1: Eerste kennismaking. We bekijken samen het bemiddelingstraject en bespreken jullie wensen en verwachtingen. Jullie zitten ongetwijfeld met zeer dringende vragen die dan beantwoord worden.

Stap 2: Het protocol. Een houvast voor zowel jullie als de bemiddelaar. Daarin vervat zijn de wettelijke verplichtingen, alsook toelichting bij de belangrijke principes rond bemiddeling.

Stap 3: De bemiddeling. De bemiddelaar begeleidt het proces waarbij beide partijen evenveel de kans krijgen om hun verhaal te doen, hun verwachtingen te uiten en hun belangen te verduidelijken, zodat de andere partij het hoort.

Stap 4: Uitwerking akkoord. Waarover partijen het eens zijn, wordt een akkoord op papier geformuleerd. Dit is een gedetailleerd document, met alle gegevens en voorwaarden erin die de partijen wensen.

Stap 5: Formaliseren. Soms is het nodig dat een akkoord wordt overgemaakt aan de rechtbank of notaris, zoals bij een regeling omtrent de kinderen of een verkoop van een huis.

Stap 6: Extra vergadering voor afronding en bijkomende vragen over de toekomst.

Een kennismakingsgesprek vormt de start van een succesvolle samenwerking

Advocatenkantoor VDDJ Opwijk

Kantoor Opwijk

Advocatenkantoor VDDJ in Heist-Op-Den-Berg of Opwijk

Kantoor Heist-op-den-Berg