Personenrecht

Het gezinsleven loopt niet steeds zoals men denkt. Voor al uw vraagstukken hieromtrent kan u op ons advocatenkantoor rekenen. We helpen u graag op discrete wijze bij zaken van bewindvoering, afstamming, adoptie, naamswijziging, …

Specifiek gaat Personenrecht over

Afstamming - adoptie - naamswijziging

Als ongehuwde moeder wordt u geconfronteerd met een vader die het kind niet wenst te erkennen. Ons kantoor zal een procedure voeren voor u in het kader van de erkenning van het vaderschap.

Na verloop van tijd ontdekt u als juridische vader dat u niet de biologische vader blijkt te zijn. We staan u graag bij in de procedure voor de betwisting van het vaderschap.

De biologische vader kijkt vanaf de geboorte niet meer om naar zijn kind. U als nieuwe partner van de moeder neemt al jaren de zorg van het kind mee op u. Op die grond kan u bezit van staat aantonen om juridisch de vader te worden.

Een procedure voor adoptie is mogelijk als de kinderen hun biologische vader niet meer zien en de nieuwe partner emotioneel meer betrokken is dan de echte vader.

Indien u redenen heeft om uw naam te wijzigen of verbeteren, kan het kantoor voor u een procedure inleiden, dit zowel voor uw voor- als achternaam.

Bewindvoering

• U stelt vast dat uw moeder, vader, kind of partner niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen?
• U vreest dat de goederen en gelden niet meer goed beheerd worden?
• U bent ongerust over de financiële gevolgen van ondoordacht afgesloten overeenkomsten (bvb. abonnementen)?

Een bewindvoerder is een geruststelling voor de familie van de betrokken persoon. De bewindvoerder zal de financiën beheren als een goede huisvader en voorziet de betaling van de meest dringende facturen zoals die van het rusthuis. Ook zal de bewindvoerder de persoon onder bewind beschermen tegen dure en nutteloze overeenkomsten.

Ons kantoor teert op ruim 30 jaar ervaring als bewindvoerder en kan voor u de procedure inleiden. Als bewindvoerder is men verplicht om jaarlijks een verslag op te maken en op te sturen naar de rechtbank, de beschermde persoon alsook de vertrouwenspersoon. U verliest dus nooit de controle. Het kantoor kan ook verzoeken dat een familielid de rol van bewindvoerder op zich neemt.

Een kennismakingsgesprek vormt de start van een succesvolle samenwerking

Advocatenkantoor VDDJ Opwijk

Kantoor Opwijk

Advocatenkantoor VDDJ in Heist-Op-Den-Berg of Opwijk

Kantoor Heist-op-den-Berg